Fakanofo ongo 'Eiki Fakaleveleva
Mei he 'Ofisi 'o e Lord Chamberlain, Nuku'alofa, 'aho 19 'o Siulai 2008: Kuo mokoi ‘a e finangalo ‘o ‘Ene ‘Afio Siaosi Tupou V ki he fakanofo faka‘ei’eiki ‘o e toko ua (2) ‘i he Hou’eiki Nōpele ‘o Tonga.

Ko ‘Eiki Sitiveni ‘Alaivahamama’o Polule’uligana Tanusia ma’a Tonga, kuo fakanofo ki he huafa tukufakaholo ko e Tungī, ‘a ia na’e fakanofo fakamuimui ki ai ‘a e La’ā Kuo Tō ko e Tama Tu’i ko Taufa’āhau Tupou IV, kimu’a ‘i he’ene hoko ki he taloni ‘i he ta’u 1965.

Kuo fakanofo ai ‘a Tungī ko e ‘Eiki Fataki ‘o e Kalauni ‘i he Katoanga Hilifaki Kalauni pea Tu’ipelehake ko e ‘Eiki ‘Aofi ‘o e Ouau Faka-Tu’i, ‘i he ‘aho 14 ‘o Siulai. ‘I hono fakahounga’i ‘o e ongo fakahoko fatongia ni, kuo finangalo ‘a e Tama Tu’i ke teke’i e langi ‘o e ongo ‘Eiki Nōpele ni ki he tu’unga Pilinisi ‘i hono ngaahi mafai Faka-Tu’i ‘i ha folofola tohi ‘e ‘iloa ko ha Tala e Fatongia he Fale ‘o e Tu’i (Act of Serjeanty), ‘aho 19 ‘o Siulai. Ko kinautolu ‘e fakanofo ‘i he kaha’u  ki he ongo huafa hingoa Nōpele ‘o e Tungī pea mo e Tu’ipelehake tenau hokohoko atu aipe ‘i he tu’unga Faka-Pilinisi.

‘I he Hokohoko ‘o e Tu’unga ‘Eiki, ko Pilinisi Tungī pea mo Pilinisi Tu’ipelehake tena muia atu ki he Tamaiki Pilinisi mo Pilinisesi. ‘E ‘iloa kinaua ko e Ongo ‘Eiki Lalahi (Serene Highnesses)  ko e faka’ilonga’i ‘o e fakalangilangi, mo e kanoloto’aki ‘o e ngaahi makatu’unga taufatungamotu’a ‘o e huafa Tungī pea mo e Tu’ipelehake, ko e Ongo ‘Eiki Fakaleveleva. 


'Ofisi 'o e Lord Chamberlain